Γενικοί όροι χρήσης

1. Η Εταιρεία

Ο παρών Δικτυακός Τόπος, www.lab4u.gr, ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «LAB4U ΙΚΕ», με ΑΦΜ 800688989, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Προμπονά αρ. 42 (Τ.Κ. 11143) και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. καταχώρησης 136525501000.

2. Οι όροι χρήσης

2.1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των μαγνητοσκοπημένων αρχείων καθώς και κάθε άλλου είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr, τα δικαιώματα των οποίων έχει η εταιρεία LAB4U ΙΚΕ.

2.2. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στους χρήστες και την εταιρεία LAB4U ΙΚΕ. Η αποδοχή τους εκ μέρους των χρηστών επέχει την θέση της υπογραφής σε γραπτή συμφωνία.

2.3. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη - εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη - αποδοχή των όρων αυτών.

2.4. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις.

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες-Σύναψη Σύμβασης- Εγγραφές

3.1.α. Μέσω του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr παρέχεται στους χρήστες-μέλη της πλατφόρμας η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις της ύλης των μαθημάτων της τάξης που δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει (όπως τα μαθήματα για την κάθε τάξη αναρτώνται και ενημερώνονται στην κεντρική σελίδα), μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις αγγλικών και βίντεο τα οποία παρουσιάζουν τον τρόπο επίλυσης των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου για τα μαθήματα της τάξης που τους ενδιαφέρει. Ακόμη, μπορούν να θέσουν ερωτήματα κάτω από τα σχετικά βίντεο, να εξασκηθούν λύνοντας ασκήσεις και διαγωνίσματα και να παίξουν βιντεοπαιχνίδι με ήρωα για την αναβάθμιση του οποίου απαιτείται οι χρήστες να διαθέτουν «πόντους».

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν ακόμη να «συνδεθούν» με τον διδάσκοντα που οι ίδιοι επιθυμούν - εφόσον γνωρίζουν τον προσωπικό κωδικό του – να συνομιλήσουν μαζί του και να λύσουν ασκήσεις ή διαγωνίσματα που ο ίδιος προτείνει κάνοντας χρήση της πλατφόρμας.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στην αρχική σελίδα στο τμήμα «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ».

3.1.β. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη, καταβάλλοντας ένα τίμημα ανά διδακτική ώρα ή ανά πακέτο υπηρεσιών, όπως αυτό προσδιορίζεται στο τμήμα e-shop - πέραν δηλαδή της βασικής συνδρομής η οποία τους δίνει πρόσβαση σε όλα τα ανωτέρω υπό 3.1.α-, να ζητήσουν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μάθημα ιδιαίτερο, μάθημα σε τμήμα - με την προϋπόθεση ότι για το τμήμα συμπληρώνεται αριθμός πέντε (5) ατόμων-, ή σεμιναριακό μάθημα, όταν παρέχεται αυτή η δυνατότητα, μαθήματα τα οποία συνοδεύονται από διαδραστικό λευκοπίνακα και δυνατότητα chat και βιντεοκλήσεων με τους διδάσκοντες καθηγητές.

Οι υπηρεσίες της παραγράφου αυτής παρέχονται κατόπιν προπληρωμής του σχετικού αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο τμήμα e-shop και σχετικής συνεννόησης με την πλατφόρμα για την διαθεσιμότητα των καθηγητών τις επιθυμητές ώρες και ημέρες και τον σχηματισμό τμημάτων.

3.1.γ. Στους γονείς παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των ανηλίκων επισκεπτών/χρηστών τέκνων τους και ενημέρωσης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος με άρθρα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr αφορούν την ύλη όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στο τμήμα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στην αρχική σελίδα, δηλαδή καλύπτεται η πλειοψηφία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η υποστήριξη των επισκεπτών/χρηστών στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα.

3.2. Για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr είναι απαραίτητος ο εξής ελάχιστος τεχνικός εξοπλισμός: Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps, ακουστικά με μικρόφωνο και μια web camera.

3.3. Δοκιμαστική χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr: Μετά την συμπλήρωση της Φόρμας Προσωρινής Περιήγησης ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα με τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης που θα λάβει να περιηγηθεί για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες στις παρεχόμενες υπηρεσίες που εξειδικεύονται ανωτέρω υπό 3.1.α.

3.4. Για την περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr και την χρήση των υπηρεσιών υπό 3.1.α., πέραν του διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ως άνω υπό 3.3, προηγείται απαραιτήτως η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με την υποβολή της Φόρμας Εγγραφής και η πληρωμή του αντιτίμου για μηνιαία ή ετήσια συνδρομή, όπως το αντίτιμο αυτό έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται στο τμήμα e-shop.

Η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής είναι δήλωση βούλησης κατά τους όρους του νόμου.

Κατά την υποβολή της Φόρμας οφείλετε να δηλώνετε τα στοιχεία που αντιστοιχούν πλήρως στην αστυνομική σας ταυτότητα και, όσα είναι αναγκαία και δεν περιέχονται σε αυτήν, να είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν την πραγματική κατάσταση της ταυτότητάς σας. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα και πλήρη. Για τη χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα παραλάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα της εγγραφής.

Μετά την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής και την πληρωμή της συνδρομής με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται υπό 7.2.α. ακολουθεί η παραλαβή του μηνύματος επιβεβαίωσης της εγγραφής, οπότε και θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την LAB4U ΙΚΕ η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών υπό 3.1.α. για την τάξη που δήλωσε ενδιαφέρον ο χρήστης.

3.5. Η χρήση των υπηρεσιών της LAB4U ΙΚΕ επιτρέπεται μόνο χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Σε ανήλικους κάτω των 15 ετών η χρήση επιτρέπεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

3.6 Στην περίπτωση που η εγγραφή στη συνδρομητική πλατφόρμα lab4u αφορά ανήλικο μαθητή/τρια που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, αυτή θα πραγματοποιείται με τη συναίνεση - συγκατάθεση του γονέα/ κηδεμόνα.

Κατά τη διαδικασία αποστολής της Φόρμας Εγγραφής θα ζητηθεί να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ενηλίκου που καταρτίζει την σύμβαση για λογαριασμού του ανηλίκου.

Στην περίπτωση που η κατά τα άνω εγγραφή πραγματοποιείται με τη συναίνεση- συγκατάθεση γονέα/ κηδεμόνα τότε ο παρέχων την άνω συγκατάθεση πέραν των υποχρεώσεων που εφέλκει η εγγραφή αποδέχεται και όλους τους όρους χρήσης του παρόντος, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως και των δεδομένων του τέκνου του.

Εάν ο ανήλικος είναι άνω των δεκαπέντε ετών η εγγραφή του και η αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος υποδηλώνει και την ταυτόχρονη συγκατάθεσή του για τη σύννομη επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού του χαρακτήρα.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – απαγόρευση αναπαραγωγής και χρήσης του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr.

4.1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σημειώσεων, ασκήσεων και λύσεων αυτών, γραφικών απεικονίσεων / σχεδίων, πινάκων, φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένων αρχείων και παντός είδους υλικού που περιέχεται σε αυτά τα αρχεία και γενικά καθένα χωριστά και όλα τα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της LAB4U ΙΚΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

4.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, του περιεχομένου των μαθημάτων, της εικόνας, του ήχου ή και του συνδυασμού αυτών, των κειμένων, των σημειώσεων και όλου του υλικού. Επίσης, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του www.lab4u.gr.

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η LAB4U ΙΚΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

5.2. Η LAB4U ΙΚΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχονται χωρίς διακοπές και τεχνικά σφάλματα, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών.

5.3. H LAB4U ΙΚΕ δεσμεύεται ως προς την ορθότητα του περιεχομένου που παρατίθεται στην ιστοσελίδα www.lab4u.gr υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

5.4. Η LAB4U ΙΚΕ καταβάλλει τα μέγιστα για την πληρέστερη και ικανοποιητικότερη παροχή υπηρεσιών στον επισκέπτη/χρήστη, δεν παρέχει ωστόσο κανενός είδους εγγύηση σχετικά με την απόδοση του επισκέπτη/χρήστη στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία παρακολούθησε.

5.5. Η LAB4U ΙΚΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα, αν και η LAB4U IKE διαρκώς χρησιμοποιεί στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα τα πιο εξελιγμένα προγράμματα προστασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση – περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη.

6. Ευθύνες επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία LAB4U ΙΚΕ για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από αθέμιτη ιδίως χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών.

7. Χρόνος και τρόπος πληρωμής

7.1.α. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του μέλους, η οποία παρέχει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπό 3.1.α. υπηρεσίες για την σχολική τάξη για την οποία δηλώθηκε ενδιαφέρον πρέπει προηγουμένως να πληρώσει το αντίτιμο μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομή, όπως αυτό έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται στην αρχική σελίδα.

7.1.β. Για χρήση των υπηρεσιών υπό 3.1.β με την μορφή μεμονωμένης διδακτικής ώρας ή πακέτου υπηρεσιών πρέπει προηγουμένως το μέλος της πλατφόρμας να εξοφλήσει το σχετικό αντίτιμο, όπως αυτό έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται στο τμήμα e-shop.

7.1.γ. Η LAB4U ΙΚΕ ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει την τιμή των Συνδρομών επί Πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των τελών των τακτικών συνδρομών, της Προπληρωμένης Περιόδου (για τις χρονικές περιόδους που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα), και θα σας γνωστοποιεί από πριν τις τυχόν αλλαγές στις τιμές και, εφόσον χρειάζεται, πώς να αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές στην τιμή θα ισχύουν με την έναρξη της επόμενης περιόδου συνδρομής, μετά την ημερομηνία της αλλαγής της τιμής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.lab4u.gr αφού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή της τιμής, τότε αποδέχεστε τη νέα τιμή. Εάν δεν συμφωνείτε με μια αλλαγή τιμής, έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας τη Συνδρομή επί Πληρωμή πριν τεθεί η αλλαγή σε ισχύ.

7.2.α. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής του αντιτίμου για την ιδιότητα του μέλους η οποία συνοδεύεται από τις υπηρεσίες υπό 3.1.α είναι οι εξής:

Καταβολή σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0238.21.0200998271
IBAN: GR2702602380000210200998271
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού: 5053-085504-597
IBAN: GR3001720530005053085504597
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 110-00-2320-018194
IBAN: GR7301401100110002320018194
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Ως αιτιολογία για κάθε κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Email.
Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.
ii. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
iii. Πληρωμή μέσω PayPal.
Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

7.2.β. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για τις υπηρεσίες υπό 3.1.β και για τις πρόσθετες δυνατότητες του βιντεοπαιχνιδιού υπό 3.1.α. είναι οι εξής:
i. «Εξαργύρωση πόντων» οι οποίοι συγκεντρώνονται από τα μέλη της πλατφόρμας ενώ λύνουν ασκήσεις και διαγωνίσματα σύμφωνα με τον Κανονισμό απόκτησης πόντων, όπως αυτός είναι αναρτημένος και ενημερώνεται στο τμήμα e-shop ή συνδυασμός της «εξαργύρωσης πόντων» με έναν από τους τρόπους υπό ii έως iv της παρούσας.
ii. Καταβολή σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0238.21.0200998271
IBAN: GR2702602380000210200998271
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού: 5053-085504-597
IBAN: GR3001720530005053085504597
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 110-00-2320-018194
IBAN: GR7301401100110002320018194
Δικαιούχος Λογαριασμού: LAB4U IKE
Ως αιτιολογία για κάθε κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Email.
Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.
iii. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.
iv. Πληρωμή μέσω PayPal.
Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

7.3 Η Συνδρομή επί Πληρωμή θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος της περιόδου της ισχύουσας συνδρομής, εκτός εάν ακυρώσετε τη Συνδρομή επί Πληρωμή πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής που ήταν ενεργή τη δεδομένη στιγμή. Η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής.

8. Διάρκεια σύμβασης - Καταγγελία

8.1. Κάθε εγγραφή ισχύει για το διάστημα που ο χρήστης επέλεξε να εγγραφεί καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, δηλαδή είτε για έναν ημερολογιακό μήνα είτε για ένα ημερολογιακό έτος.

8.2. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή.Η καταγγελία ισχύει από την γνωστοποίησή της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον.

8.3. Η μηνιαία συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα κάθε 30 ημερολογιακές ημέρες, στο τέλος της περιόδου της ισχύουσας συνδρομής.

Η αυτόματη ανανέωση διακόπτεται μόνον κατόπιν αιτήματος του χρήστη, μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας διατίθεται στην πλατφόρμα, κατά το χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής που ήταν ενεργή τη δεδομένη στιγμή.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

9.1. Η παρακολούθηση των γνωστικών αντικειμένων που παρέχονται από την LAB4U IKE αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση.

9.2. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης επιστροφή των χρημάτων σας προβλέπεται μόνον στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή σας (σημειώνεται ότι η παρούσα υποπαράγραφος αφορά στην ετήσια συνδρομή) αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε ή για κανένα λόγο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της εγγραφής σας στην συνδρομητική πλατφόρμα lab4u .

9.4. Στην περίπτωση της μηνιαίας συνδρομής, αν η υπαναχώρησή του χρήστη γίνει εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών προ της εκπνοής της αυτοματοποιημένης ανανέωσης δεν επιστρέφεται η προεισπραχθείσα μηνιαία συνδρομή. Αν ωστόσο η υπαναχώρηση του χρήστη γίνει το πολύ εντός πενθημέρου από την αυτοματοποιημένη ανανέωση, τότε ο συνδρομητής δικαιούται επιστροφής του τριάντα τοις εκατό (30 %) της καταβληθείσας συνδρομής του.

10. "Σύνδεσμοι" (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites)

10.1 Οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι LAB4U IKE, παρότι έχει καταβάλει προς τούτο τη δέουσα επιμέλεια, δεν μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ως εκ των άνω, οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

10.2. Η LAB4U ΙΚΕ, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε τρόπο.

11. Σύνδεσμοι (links) προς το www.lab4u.gr

Σύνδεσμοι (links) προς το www.lab4u.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή έγγραφη συμφωνία.

12. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

12.1. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν υποβληθεί από τους επισκέπτες/χρήστες και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σε αυτούς, εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), τα οποία ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του www.lab4u.gr λαμβάνει με την εγγραφή και καταχώρησή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της LAB4U ΙΚΕ και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

12.2. Η LAB4U ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, χωρίς ειδική αιτιολογία ή ειδοποίηση του παραλήπτη.

13. Συνομιλίες με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και «chat»

13.1. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί χώρους διαδικτυακών συνομιλιών μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών και καθηγητών («chat»).

13.2. Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χρηστών ηθών και ευπρέπειας και να απέχουν από κάθε είδους παράνομη, ανήθικη ή προσβλητική διατύπωση και την εν γένει προσβολή προσωπικότητας φυσικών ή νομικών προσώπων.

13.3. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των επισκεπτών/ χρηστών.

13.4. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος ευθύς ως περιέλθει εις γνώση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων και να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων ή αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται για λόγους ηθικής ή ασφάλειας του Δικτύου.

14. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

14.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και από τους όρους του παρόντος.Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών.

14.2. Η LAB4U ΙΚΕ συλλέγει εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για την εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η παρούσα σύμβαση και τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Για την επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας

Η LAB4U ΙΚΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προς τρίτους των στοιχείων σας. Η LAB4U ΙΚΕ μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία σας σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εφόσον έχει την προηγούμενη συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.
– Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη LAB4U ΙΚΕ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε γνωστοποιήσει στο δικτυακό τόπο, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την LAB4U ΙΚΕ ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
– Εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. και δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές.
Η LAB4U ΙΚΕ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, σε συνδυασμό με την κείμενη φορολογική, εργατική και ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί, τα καταστρέφει ή τα παραδίδει σε εσάς.

14.4. Για ανήλικους επισκέπτες/ χρήστες κάτω των 15 ετών η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται μόνο μετά την συγκατάθεση του γονέα- κηδεμόνα του, ο οποίος παρέχει την συναφή συγκατάθεση του με την αποδοχή των όρων χρήσης που απαιτείται για την εγγραφή του ανήλικού.

14.5. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί στο εξής τις υπηρεσίες του www.lab4u.gr.

15. Cookies

Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα του, προκειμένου να την καταστήσει κατά το δυνατόν άνετη και αποτελεσματική.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και τελικοί όροι

16.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.lab4u.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες όπως και από το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.

16.2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή που αφορά τους παρόντες όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας, πλην αν άλλως ο νόμος ρυθμίζει αναγκαστικά.

16.3. Οποιοδήποτε έγγραφο, δικαστικό ή εξώδικο, που αφορά την χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή τους παρόντες όρους και απευθύνεται προς τους αποδεχθέντες τους όρους χρήσης του Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr, επιδίδεται έγκυρα και νόμιμα στη διεύθυνση που δηλώθηκε στην Φόρμα Εγγραφής.

Οι συμβληθέντες με τον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr υποχρεούνται να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων, διαφορετικά θα θεωρείται νόμιμη κάθε επίδοση, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής.

16.4. Οποιοσδήποτε όρος εκ των ανωτέρω καταστεί αντίθετος προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

16.5. Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο χρήσης του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr από τον επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του.
Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν είναι νοητή παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως.

Όροι χρήσης καθηγητών

1. Η Εταιρεία

Ο παρών Δικτυακός Τόπος, www.lab4u.gr, ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «LAB4U ΙΚΕ», με ΑΦΜ 800688989, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Προμπονά αρ. 42 (Τ.Κ. 11143) και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. καταχώρησης 136525501000.

2. Οι όροι χρήσης

2.1. Ο καθηγητής/επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των μαγνητοσκοπημένων αρχείων καθώς και κάθε άλλου είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr, τα δικαιώματα των οποίων έχει η εταιρεία LAB4U ΙΚΕ.

2.2. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στους καθηγητές/ επισκέπτες και την εταιρεία LAB4U ΙΚΕ. Η αποδοχή τους εκ μέρους των καθηγητών/ επισκεπτών επέχει την θέση της υπογραφής σε γραπτή συμφωνία.

2.3. Στην περίπτωση που ο καθηγητής/επισκέπτης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.
Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη - εκ μέρους του καθηγητή/επισκέπτη - αποδοχή των όρων αυτών.

2.4. Σημειώνεται ότι ο καθηγητής/επισκέπτης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις.

Παρεχόμενες υπηρεσίες-Σύναψη Σύμβασης

3.1. Μέσω του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr παρέχεται στους καθηγητές/επισκέπτες της πλατφόρμας η δυνατότητα να αναρτούν ασκήσεις / προσομοιώσεις διαγωνισμών / σχεδιαγράμματα / πίνακες που δημιούργησαν οι ίδιοι. Οι καθηγητές/επισκέπτες διορθώνουν κατόπιν τις λύσεις των ασκήσεων / προσομοιώσεων διαγωνισμών των μαθητών τους οι οποίοι μπορούν να «συνδεθούν» μαζί τους - εφόσον γνωρίζουν τον προσωπικό «Κωδικό» τους- και να συνομιλούν μαζί τους μέσω “chat” ή βιντεοκλήσης. Οι καθηγητές/επισκέπτες της πλατφόρμας μπορούν ακόμη να αξιοποιούν το ημερολόγιο της πλατφόρμας για να οργανώνουν το πρόγραμμά τους.
Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στην αρχική σελίδα στο τμήμα «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ».
Σε καμία περίπτωση, η κατά τα άνω δυνατότητα, ουδέποτε κατά τους όρους λειτουργίας του παρόντος, συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο έναρξη και λειτουργία οιασδήποτε αμειβόμενης συμβατικής σχέσης με την LAB4U ΙΚΕ.

3.2. Η απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη του παρόντος Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr από τον καθηγητή/ επισκέπτη δεν του παρέχει, σε καμία περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκείνες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, οι οποίες προορίζονται για τους επισκέπτες/χρήστες κατόπιν πληρωμής της απαιτούμενης συνδρομής.

3.3. Για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr είναι απαραίτητος ο εξής ελάχιστος τεχνικός εξοπλισμός: Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps, ακουστικά με μικρόφωνο και μια web camera.

3.4. Για την περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr και την χρήση των υπηρεσιών υπό 3.1. προηγείται απαραιτήτως η απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη, κατά τα άνω, με την υποβολή της Αίτησης (Φόρμας) Εγγραφής και ακολουθεί η σχετική έγκριση με την αποστολή του μοναδικού για τον κάθε καθηγητή «Κωδικού». Η υποβολή της Αίτησης (Φόρμας) Εγγραφής είναι δήλωση βούλησης κατά τους όρους του νόμου.

Στην Αίτηση (Φόρμα) Εγγραφής οφείλετε να δηλώνετε τα στοιχεία που αντιστοιχούν πλήρως στην ταυτότητά σας και, όσα είναι αναγκαία και δεν περιέχονται σε αυτήν, να είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν την πραγματική κατάσταση της ταυτότητάς σας. Είναι δική σας ευθύνη, για τα στοιχεία σας που κατά τα άνω μας γνωστοποιείτε, αυτά να είναι εκείνα που συνεχώς αντιστοιχούν στην αλήθεια.

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα παραλάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα της εγγραφής.

3.5. Κάθε καθηγητής/ επισκέπτης μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος καθηγητής/ επισκέπτης διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλους τους κατά τα άνω λογαριασμούς πλην ενός.

4. Υποχρεώσεις του καθηγητή/ επισκέπτη

4.1. Η τήρηση των υποχρεώσεων κατά τα άνω σε σχέση με τον λογαριασμό του καθηγητή/επισκέπτη, ανά πάσα στιγμή, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του καθηγητή/ επισκέπτη θα πρέπει ο ίδιος και με ευθύνη του να ενημερώσει τον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr για αυτές τις αλλαγές. Η εταιρεία LAB4U ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιον καθηγητή/επισκέπτη αν ανακαλύψει ακόμα και στην πορεία της συνεργασίας ότι κάποια στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή.

4.2. Ο καθηγητής/επισκέπτης οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την LAB4U ΙΚΕ αν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι λαμβάνει χώρα αθέμιτη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών από τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr.

4.3. Αν η LAB4U IKE λάβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση για συμπεριφορά καθηγητή/επισκέπτη που έχει αμφίρρηστα χαρακτηριστικά, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr. Η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει το δικαίωμα της LAB4U ΙΚΕ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να αναζητήσει σχετική αποζημίωση.

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η LAB4U ΙΚΕ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο καθηγητής/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου και τούτο γιατί η παρουσία του αυτή στον Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr γίνεται με δική του αποκλειστικά επιλογή και έκφραση.

5.2. Η LAB4U ΙΚΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε προς τον καθηγητή/ επισκέπτη ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχονται χωρίς διακοπές και τεχνικά σφάλματα, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των καθηγητών/επισκεπτών.

5.3. Η LAB4U ΙΚΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα για την οποία υπάρχει σύνδεσμος (link) ή οι servers στους οποίους αποθηκεύονται τα κάθε είδους στοιχεία και πληροφορίες, και μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα.

6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – απαγόρευση αναπαραγωγής και χρήσης του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr.

6.1. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως ενδεικτικά τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο καθηγητής/ επισκέπτης αναγνωρίζει αφενός ότι ολόκληρο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σημειώσεων, ασκήσεων και λύσεων αυτών, γραφικών απεικονίσεων / σχεδίων, πινάκων, φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένων αρχείων και παντός είδους υλικού που περιέχεται σε αυτά τα αρχεία και γενικά καθένα χωριστά και όλα τα αρχεία αυτής της ιστοσελίδας είναι της LAB4U ΙΚΕ, αφετέρου ότι, δεδομένου ότι δεν έχει απευθείας πρόσβαση σε όλα τα ανωτέρω, παρά δυνητικά, μόνο μέσω του μαθητού, θα πράξει παν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να σεβαστεί πλήρως τα κατά τα άνω δικαιώματα.

6.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, του περιεχομένου των μαθημάτων, της εικόνας, του ήχου ή και του συνδυασμού αυτών, των κειμένων, των σημειώσεων και όλου του υλικού. Επίσης, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποκρυπτογράφηση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr.

7. Διάρκεια σύμβασης

Κάθε εγγραφή με την ιδιότητα του καθηγητή/επισκέπτη ισχύει για δύο (2) χρόνια. Το δικαίωμα επανεγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr είναι απεριόριστο υπό τους όρους χρήσης που θα ισχύουν κάθε φορά.

8. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites)

8.1 Ο καθηγητής/επισκέπτης αναγνωρίζει ότι η LAB4U ΙΚΕ, για τη λειτουργία του Δικτυακό Τόπο www.lab4u.gr, δεν μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή ενεργών διαφημιστικών καταχωρήσεων (διαφημιστικών banners).

Ο καθηγητής/επισκέπτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που αναφυεί οποιοδήποτε πρόβλημα εκ των μνημονευθέντων θα απευθύνεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων ιστοσελίδων (web sites), οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.2. Ο καθηγητής/ επισκέπτης αναγνωρίζει ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση «συνδέσμων» (links) κατά τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr δεν υποδηλοί ότι η LAB4U ΙΚΕ έχει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (web sites) και των σελίδων στα οποία παρέπεμψε το κατά τα άνω link.

9. Συνομιλίες με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και «chat»

9.1. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί χώρους διαδικτυακών συνομιλιών μεταξύ των καθηγητών/επισκεπτών και των επισκεπτών/χρηστών («chat»).

9.2. Οι καθηγητές/επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χρηστών ηθών και ευπρέπειας και να απέχουν από κάθε είδους παράνομη, ανήθικη ή προσβλητική διατύπωση και την εν γένει προσβολή προσωπικότητας φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.3. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των καθηγητών/ επισκεπτών.

9.4. Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος ευθύς ως περιέλθει εις γνώση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση παράβασης κατά τα άνω και να αποκλείσει τον καθηγητή/ επισκέπτη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης κατά τα άνω ή αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται για λόγους ηθικής ή ασφάλειας του Δικτύου, κατά τους όρους της παραγράφου 4.3.

10. Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

10.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του καθηγητή/επισκέπτη των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής –όπως αυτή έχει μεταχθεί στο ελληνικό δίκαιο- και από τους όρους του παρόντος.

Η LAB4U ΙΚΕ συλλέγει εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για την εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η παρούσα σύμβαση και τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Για την επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας

Η LAB4U ΙΚΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προς τρίτους των στοιχείων σας. Η LAB4U ΙΚΕ μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία σας σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εφόσον έχει την προηγούμενη συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.
– Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη LAB4U ΙΚΕ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε γνωστοποιήσει στο δικτυακό τόπο, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την LAB4U ΙΚΕ ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
– Εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. και δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές.

10.2. Η LAB4U ΙΚΕ διατηρεί αρχεία, κατά τους όρους του νόμου, με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο καθηγητής/επισκέπτης – κατά τους όρους της παραγράφου 3.4 - αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

10.3. Εάν κάποιος καθηγητής/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί στο εξής τις υπηρεσίες του www.lab4u.gr.

11. Cookies

Ο Δικτυακός Τόπος www.lab4u.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies τα οποία καθιστούν την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις των καθηγητών/επισκεπτών χωρίς να πλήττουν τη λειτουργικότητά του συστήματος των χρηστών καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και τελικοί όροι

12.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.lab4u.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης όπως αυτό έχει μεταχθεί στο ελληνικό δίκαιο, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και από το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.

12.2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή που αφορά τους παρόντες όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας, πλην αν άλλως ο νόμος ρυθμίζει αναγκαστικά.

12.3. Οποιοδήποτε έγγραφο, δικαστικό ή εξώδικο, που αφορά την χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή τους παρόντες όρους και απευθύνεται προς τους αποδεχθέντες τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr, επιδίδεται έγκυρα και νόμιμα στη διεύθυνση που δηλώθηκε στην Αίτηση (Φόρμα) Εγγραφής.

Οι καθηγητές/ επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr υποχρεούνται να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων, διαφορετικά θα θεωρείται νόμιμη κάθε επίδοση, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την συμπλήρωση της Αίτησης (Φόρμας) Εγγραφή

12.4. Οποιοσδήποτε όρος εκ των ανωτέρω καταστεί αντίθετος προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

12.5. Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο χρήσης του Δικτυακού Τόπου www.lab4u.gr από τον καθηγητή/επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του.Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν είναι νοητή, παρά μόνο αν διατυπωθεί εγγράφως.